Báo cáo về tình hình triển khai tăng trưởng xanh năm 2023 của VNBA gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay các ngân hàng đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

VNBA đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng xanh
VNBA đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng xanh. Ảnh: T.L
Fintech xanh ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển khá sơ khai Phát triển đồng bộ các thị trường liên quan đến kinh tế xanh

Theo đó, nhằm đẩy nhanh tăng trưởng xanh, VNBA có đưa kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan có chính sách thúc đẩy phát triển các kênh tài chính xanh khác như thị trường trái phiếu xanh, thị trường carbon. Việc này nhằm tạo kênh huy động vốn cho các chủ đầu tư có thêm nguồn lực triển khai các dự án xanh bên cạnh nguồn vốn tín dụng xanh của các tổ chức tín dụng.

VNBA cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo về việc đánh giá, thẩm định tiêu chí môi trường đối với các dự án đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong việc thẩm định cấp tín dụng cho các dự án xanh.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, VNBA cũng kiến nghị có hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện quản lý rủi ro môi trường theo Thông tư số 17/2022/TT-NHNN, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức tín dụng xây dựng quy định nội bộ./.