Nỗ lực giải ngân đầu tư công đạt 72% kế hoạch năm 2023

Thông tin về kết quả thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn, bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng số vốn đầu tư công được UBND TP. Hồ Chí Minh giao và điều chỉnh, bổ sung trong năm là 68.634 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mức vốn đầu tư công năm 2023 được Chính phủ giao.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh khen thưởng các tổ chức, cá nhân đóng góp xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Ảnh Hoàng Hùng
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh khen thưởng các tổ chức, cá nhân đóng góp xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Hùng

Số vốn này cao gấp 1,8 lần năm 2022, dự kiến đến cuối tháng 1/2024 có thể giải ngân được 49.400 tỷ đồng. Đây là kết quả tương đối tích cực so với năm 2022, thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền TP. Hồ Chí Minh, bởi nếu so với năm 2022 (giải ngân được hơn 26,2 nghìn tỷ đồng) thì năm 2023 tổng vốn giải ngân được dự kiến có thể cao hơn 21.852 tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023. Do số vốn được giao trong năm 2023 rất lớn, chiếm khoảng 1/10 tổng vốn đầu tư công của cả nước, nên tuy tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra nhưng đây là kết quả đáng ghi nhận, cao hơn 1,7 lần kết quả đạt được trong năm 2022.

Trong khi đó, theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 31/1/2024, nên các đơn vị đang phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố. Tính đến ngày 12/1, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân được 45.866 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch và phấn đấu đến hết tháng 1/2024 sẽ đạt 72%.

‘‘Dù còn khá nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp và còn nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện, nhưng để đạt được kết quả nêu trên, nhiều đơn vị đã rất nỗ lực, đặc biệt là khối quận huyện, TP Thủ Đức với 21 đơn vị giải ngân trên 90%, trong đó 16 địa phương trên 95%. Khối sở ngành có 20 đơn vị giải ngân trên 95%, 12 đơn vị giải ngân 80-95%…’’ – ông Mãi cho biết.

Phải xem đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao tổng vốn đầu tư 79.263 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn ngân sách địa phương là 75.577 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 3.686 tỷ đồng. Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã làm việc cụ thể với từng cơ quan, đơn vị để xác định số vốn dự kiến giải ngân trong năm 2024, đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư của từng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cam kết giải ngân đạt 95% kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2024. Ảnh Hoàng Hùng
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc TP. Hồ Chí Minh ký cam kết giải ngân đầu tư công năm 2024 đạt 95% kế hoạch. Ảnh: Hoàng Hùng

Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn tất việc lập kế hoạch giải ngân với số liệu chi tiết giải ngân từng dự án, theo từng tháng kèm theo nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong từng tháng với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Đây là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh đảm bảo tính khả thi khi triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 và tiến độ giải ngân vốn theo đúng số vốn giao của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, để đảm bảo hoàn thành việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã đề nghị các sở, ban ngành, các địa phương trực thuộc, các chủ đầu tư tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn cho các dự án theo nguyên tắc cùng nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, để làm tốt nhiệm vụ năm 2024, cần nhận thức đầu tư công là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng bậc nhất trong nhóm nhiệm vụ quan trọng của năm 2024 và không chỉ của năm 2024. Từ nhận thức như vậy, cần phải tạo chuyển biến để góp phần giải ngân đầu tư công ngay.

‘‘Trong ba động lực tăng trưởng thì đầu tư công trở thành một quyết định cho thành công hay thất bại, gắn với chi tiêu công, kích cầu nội địa. Muốn tạo được chỉ số tăng trưởng từ 7,5 – 8% thì đây là nhân tố mang ý nghĩa quan trọng nhất…’’ – ông Nên nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu phải nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu; bám sát, định kỳ giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã đề ra, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện; đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hoàn tất bàn giao mặt để rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư; đồng thời linh động trong bố trí, điều chỉnh kế họach vốn, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền cho các địa phương.