Theo đó, Công ty Dược phẩm OPC đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Cơ quan quản lý buộc nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu vào ngân sách là 917,8 triệu đồng (năm 2021 là 88,3 triệu đồng và năm 2022 là 829,5 triệu đồng); tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 79,06 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với OPC là hơn 1,18 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Dược phẩm OPC tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm TW 26 – OPC được thành lập vào ngày 24.10.1977. Các lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp bao gồm Trồng và chế biến dược liệu; Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vật tư, máy móc, trang thiết bị y tế, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm và các sản phẩm khác; Xuất nhập khẩu các sản phẩm ngoài thuốc.

Về cơ cấu cổ đông, trong lần cập nhập cổ đông gần nhất tới ngày 30/3/2023, Công ty Dược phẩm OPC có 4 cổ đông lớn gồm Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI sở hữu 17,38% vốn điều lệ; cổ đông Trịnh Xuân Vương sở hữu 13,62% vốn điều lệ; Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP sở hữu 13,4% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Pacific Partners sở hữu 12,86% vốn điều lệ; và còn lại 42,74% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

OPC là “ông lớn” dược phẩm gắn liền với thương hiệu Kim tiền thảo OPC– hiệu Ông Già. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88