Ngày này năm xưa 13/11: Quy định số hiệu, thẻ kiểm tra của cán bộ quản lý thị trường Ngày này năm xưa 14/11: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế; các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15/11.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 15/11/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê.

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 47/2018/TT-BCT quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Ngày này năm xưa 15/11: Ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
Ngày này năm xưa 15/11: Ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 15/11/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.

Ngày 15/11/1923, ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, quê ở thôn Hào Kiệt, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Văn Cao là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông là tác giả của bài “Tiến quân ca” bất hủ. Bài hát ra đời trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vào một giai đoạn lịch sử xứng đáng được gọi là bước ngoặt vĩ đại. Những người dân nô lệ đã rũ bùn đứng dậy, làm nên cuộc bão táp Cách mạng Tháng Tám. Nhạc sĩ Văn Cao mất ngày 10/7/1995, tại Hà Nội.

Ngày 15/11/1945, Trường Đại học Giao thông vận tải vinh dự là một trong những trường đại học, cao đẳng đầu tiên của cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng. Ngày này đã trở thành ngày truyền thống của trường.

Ngày 15/11/1965, Đoàn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thǎm miền Bắc.

Ngày 15/11/1966, Ngày truyền thống Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Ngày này cách đây 48 năm, Trường Đại học Mỏ – Địa chất khai giảng khóa học đầu tiên, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, ngày 15/11 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của trường.

Từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/1975, tại thành phố Sài Gòn – Gia Định, Đoàn đại biểu miền Bắc tiến hành hội nghị Hiệp thương chính trị để bàn vấn đề thống nhất nước Việt Nam về mặt Nhà nước.

Ngày 15/11/1986, ngọn đuốc “Vì hòa bình và trẻ em trên toàn thế giới” đến Hà Nội sau một cuộc hành trình 86 ngày đêm rước qua 45 nước và 65 thành phố lớn trên thế giới.

Ngày 15/11/2004, khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, trên diện tích 16.000m2.

Ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngày 15/11/2005, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc giải mã gen vi-rút H5N1 trên gia cầm và người.

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Ngày 15/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định số 100/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, gồm 03 điều, trong đó Điều 1 quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2016/NĐ-CP; Điều 2 bãi bỏ khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP.

Sự kiện quốc tế

Ngày 15/11/1901, Hutchinson, người ở thành phố New York (Mỹ) 26 tuổi, đã phát minh tai nghe điện. Đây là dụng cụ điện thanh đầu tiên cho người điếc sử dụng để làm to âm thanh.

Ngày 15/11/1988, Tàu vũ trụ Buran, đối trọng của Liên Xô với tàu con thoi của NASA, được phóng lên không có người lái trong chuyến bay duy nhất.

Ngày 15/11/1988, Thành lập nhà nước Palestine.

Ngày 15/11/1999, Trung Quốc và Mỹ ký hiệp định thương mại, xoá bỏ trở ngại lớn nhất của Trung Quốc trên con đường đến WTO.

Sự kiện về Bác Hồ

Ngày 15/11/1921, Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho Hội Liên minh Nhân quyền Pháp trong thư đã đưa ra 7 yêu cầu cấp thiết đối với nhân dân Việt Nam lúc này là: Ân xá chính trị phạm, cải cách pháp luật, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do xuất dương, du lịch ở nước ngoài… và đề nghị Hội tích cực can thiệp đòi Chính phủ Pháp thực thi những yêu cầu này.

Ngày 15/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn luyện cán bộ Việt Nam và căn dặn các học viên: “Anh em phải hết sức nghe mệnh lệnh của Chính phủ, trong công việc phải làm cho dân yêu mến và siêng năng hăng hái, làm gương cho đồng bào”. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ khai giảng khóa đầu của Trường Đại học Việt Nam trên cơ sở tiếp thu Đại học Đông Dương.

Ngày này năm xưa 15/11: Ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam trong vườn xoài ở Phủ Chủ tịch (15-11-1965). Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Ngày 15/11/1946, Bác Hồ cảm ơn đồng bào đã nhiệt thành ủng hộ phong trào “Mùa Đông binh sĩ”: “Chiếc áo trấn thủ mà đồng bào sẽ gửi cho anh em binh sĩ, trong mùa rét này, chẳng những sẽ giúp anh em giữ được sức mạnh để bảo vệ đất nước, mà lại còn khiến anh em luôn luôn nhớ đến tình thân ái nồng nàn của đồng bào ở hậu phương”.

Ngày 15/11/1948, viết bài báo “Bệnh tự kiêu” đăng trên tờ “Sự Thật”, Bác Hồ yêu cầu: “Mỗi một người và tất cả mọi người chúng ta phải tẩy cho sạch bệnh tự kiêu, tự ái. Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm cho đạo đức và công việc”.

Ngày 15/11/1951, trong “Lời kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc”, Bác Hồ viết: “Tôi thiết tha kêu gọi các người mau mau quay về với Tổ quốc, các người sẽ được đối đãi tử tế. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng”.

Ngày 15/11/1959, trong bài “Cần Kiệm” trên Báo Nhân Dân, Bác phân tích: “Cần để nâng cao không ngừng năng suất lao động. Kiệm để tích trữ thêm vốn, mở rộng sản xuất. Kiệm mà không Cần thì cũng vô ích. Cần mà không Kiệm thì tay không lại hoàn tay không”.

Sự kiện hôm nay

Ngày 15/11/2023, diễn ra Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023”.

Ngày 15/11/2023, kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Thư viện Quân đội (15-11-1957/ 15-11-2023).

Ngày 15/11/2023, phát động chương trình “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư”. Chương trình thực hiện đến hết ngày 13/01/2024, nhân dân cả nước hãy đồng hành cùng chương trình bằng cách soạn tin theo cú pháp: UT gửi 1406 (20.000 đồng/ tin nhắn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win