Kinh doanh khó khăn, hơn 50 doanh nghiệp xin lùi ngày đáo hạn trái phiếu

Nhóm ngân hàng giúp phục hồi thị trường trái phiếu quý 3
Gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 11
Tháng 11 sẽ có gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn

Số liệu từ Chứng khoán VNDirect, tháng 11 sẽ có gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với các tháng trước. Tính riêng năm nay, giá trị trái phiếu đáo hạn tháng 11 chỉ cao tháng 2.

Ở chiều ngược lại, tháng 10 (tính đến 27/10) có 17 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá phát hành đạt khoảng hơn 18.300 tỷ đồng, giảm 50,2% so với tháng trước.

Gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 11
Giá trị TPDN riêng lẻ phát hành theo tháng (đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: HNX, VNDIRECT

Trong tháng 10/2023, ngân hàng vẫn là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lớn nhất với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 8,626 tỷ đồng, chiếm 47,1% tổng giá trị phát hành. Theo sau là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 7.070 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng giá trị phát hành.

Gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 11
Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nhóm ngành trong tháng 10/2023 .Nguồn: HNX, VNDIRECT

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 10/2023 đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước. Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động. Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 11/2023 sẽ có khoảng hơn 8,8 nghìn tỷ đồng TPDNRL đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong các tháng vừa qua.

Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 10/2023. Tính đến ngày 27/10/23 đã có khoảng hơn 60 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là khoảng 107 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win