• Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
  • Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh lấy ý kiến vào các Dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
  • Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh lấy ý kiến đóng góp vào 2 dự án luật

Đến thời điểm hiện tại, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã cơ bản hoàn thiện, đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương và bám sát tinh thần của Hiến pháp. Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo có 16 chương, 260 điều; đã bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản khác so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tại hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật, trong đó tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi áp dụng, thực hiện pháp luật. Đồng thời đề xuất, góp ý, thảo luận xung quanh các vấn đề về: Thu hồi đất; thẩm định giá đất; đấu thầu, đấu giá đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển nhượng đất nông nghiệp…

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu. Những góp ý của các đại biểu sẽ góp phần quan trọng để Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 nhằm giải quyết những vấn đề còn bất cập, chồng chéo qua thực tiễn triển khai Luật không chỉ ở Quảng Ninh, mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win