9 khoản thu đạt trên 100% dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Sơn La cho thấy, có 9/17 khoản thu đạt trên 100% dự toán. Cụ thể như: Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 117,2% dự toán. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 348,6%. Thu tiền thuê đất đạt 161,2%. Thu phí và lệ phí đạt 107,9%. Thu khác ngân sách đạt 183,4%. Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt 101,5%. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 358,9%. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi, công sản khác đạt 154,5%. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại đạt 187,5%.

Cục Thuế Sơn La hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước
Ông Hà Minh Đức – Cục trưởng Cục Thuế Sơn La (thứ 7 từ trái qua), trao Giấy khen của Tổng cục Thuế cho các cá nhân có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022. Ảnh: CTV.

Có 8/17 khoản thu không đạt dự toán. Cụ thể: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 96,3% dự toán. Thu từ DNNN địa phương đạt 91,4%. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,1%. Thuế thu nhập cá nhân đạt 99%. Thuế bảo vệ môi trường đạt 60,1%. Lệ phí trước bạ đạt 86,8%. Thu tiền sử dụng đất đạt 88,4%. Thu xổ số kiến thiết đạt 89,5%.

Ông Hà Minh Đức cho biết, trong năm 2023, cục thuế đã ban hành 443 lượt quyết định cưỡng chế thuế đối với khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày với số tiền 326 tỷ đồng. Kết quả thu nợ: tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp thu nộp NSNN năm 2023 được 869,7 tỷ đồng.

Năm 2023, Cục Thuế Sơn La đã thực hiện hoàn thuế 1.047 lượt hồ sơ, với tổng số tiền thuế đã hoàn 56,099 tỷ đồng. Trong đó, 100% số hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử, được giải quyết đúng hạn, đúng chế độ.

Theo ông Đức đánh giá, nhiều khoản thu không đạt dự toán, nguyên nhân chủ yếu là do giá cả một số hàng hóa tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Số thu từ hoạt động sản suất thủy điện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023 thời tiết khô hạn, các thủy điện không đủ nước phát theo công suất, số thu từ các thủy điện lớn đạt rất thấp so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2022.

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024, Cục trưởng Cục Thuế Sơn La cho biết, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, giúp người nộp thuế (NNT) nhanh chóng tiếp cận, nắm được các chính sách thuế hiện hành, tích cực hỗ trợ NNT về những vướng mắc khi thực hiện chính sách pháp luật thuế.

Cục Thuế Sơn La sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với DN để lắng nghe ý kiến NNT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp không đăng ký, kê khai thuế; kê khai không đúng, không đủ loại thuế, số thuế phải nộp vào NSNN để có biện pháp thu hồi kịp thời.

Cục Thuế Sơn La hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước
Công chức Cục Thuế Sơn La hỗ trợ người nộp thuế.

Theo ông Đức, cục thuế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan như: công an, ngân hàng, kế hoạch và đầu tư, quản lý thị trường… trong việc thu hồi tiền thuế nợ; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho NNT để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của NNT trong việc thực hiện các quy định nộp thuế…

Tập trung triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng, dầu

Theo lãnh đạo Cục Thuế Sơn La, cục thuế sẽ tập trung triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt là hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng, dầu; xây dựng và triển khai các ứng dụng Bản đồ số về hộ kinh doanh, Bản đồ số về mỏ tài nguyên khoáng sản phục vụ công tác quản lý thuế.