Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia: Hiệu ứng lan tỏa Bộ Công Thương ban hành Định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2024

Đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại

Năm 2023, theo Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Công Thương, hoạt động xúc tiến thương mại với nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã được triển khai với định hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tăng cường tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, miền nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài cho hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế.

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường
Các hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô tổ chức tại Việt Nam với mục tiêu tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa. Ảnh: Vinexad

Theo đó, năm 2023, Bộ Công Thương đã phê duyệt và hỗ trợ các đơn vị chủ trì thực hiện được 121 đề án (bao gồm 88 đề án nội dung phát triển ngoại thương và 33 đề án phát triển thị trường trong nước) với tổng kinh phí thực hiện là 136 tỷ đồng với các nội dung tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương và phát triển thị trường trong nước theo định hướng đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các thị trường trọng điểm, các thị trường mới, thị trường tiềm năng; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tập trung, quy mô lớn, mang tính liên kết vùng, miền như các hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm cấp vùng, tổ chức các chương trình kết nối giữa nhà cung ứng với các nhà xuất khẩu, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch luân phiên tổ chức các đề án cấp vùng cụ thể.

Ngay sau khi chương trình được phê duyệt, Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến thương mại của các Bộ, ngành, các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động lựa chọn, xây dựng và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp.

Đồng thời, Ban Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã thông báo, phối hợp với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là đối tác của Cục xúc tiến thương mại để hỗ trợ các đơn vị chủ trì triển khai các đề án. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành và đa ngành tại các thị trường trọng điểm, bố trí chương trình làm việc, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, mời các nhà nhập khẩu quốc tế tới tham gia giao dịch với doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức giao thương, kết nối giữa các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp trong nước,…

Theo thống kê sơ bộ kết quả các đề án thuộc Chương trình được triển khai trong năm 2023 đã ghi nhận một số kết quả tích cực, cụ thể: Hỗ trợ hơn 10,000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi trực tiếp (chưa tính các doanh nghiệp được hưởng lợi thông qua việc tiếp cận từ các phương tiện thông tin đại chúng); hàng trăm hợp đồng, biên bản xuất khẩu và hợp tác được ký trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại với tổng giá trị đạt trên 125 triệu USD; doanh số bán hàng trực tiếp tại các hội chợ vùng, phiên chợ đạt gần 150 tỷ đồng, thu hút hơn 200,000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường
Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh trên các nền tảng số. Ảnh: Vinexad

Chuỗi hoạt động nổi bật

Một số hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 nổi bật đã được triển khai, như: Đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Cụ thể, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô tại Việt Nam với mục tiêu tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành và đa ngành có quy mô tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam như Trung Quốc, Hoa Kỳ, khu vực các nước ASEAN….

Kết nối nhà cung cấp địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Thông qua đó đã kết nối doanh nghiệp với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng đầu vào ổn định phục vụ sản xuất, xuất khẩu cũng như nắm bắt thị hiếu đa dạng của nhiều thị trường, tiếp cận những giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng hàng hóa góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục xúc tiến thương mại đã tham mưu Bộ Công Thương phê duyệt tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023 từ ngày 4/12/2023 – 10/01/2024 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương đã đề ra, giúp khai thác tối đa thị trường nội địa để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2023.

Bên cạnh đó, thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin các doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng về thị trường, cơ hội xúc tiến thương mại, nhu cầu xuất, nhập khẩu, tận dụng lợi thế của các FTA đã ký kết để có kế hoạch, chiến lược xuất khẩu, tiếp cận thị trường; đồng thời cảnh báo sớm các rào cản thương mại, chính sách bảo hộ tại các thị trường thông qua tổ chức chuỗi chương trình Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài định kỳ hàng tháng bắt đầu từ tháng 1/2023 với các chuyên đề tổng hợp về thị trường toàn cầu, các chuyên đề chuyên sâu theo nhóm thị trường và nhóm ngành hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, công tác tăng cường nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và hệ thống tổ chức xúc tiến thương mại được chú trọng thông qua các hoạt động đào tạo kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lý và thực hiện sự kiện xúc tiến thương mại cho các đơn vị chủ trì; phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại và Liên minh hợp tác xã tại địa phương tổ chức chuỗi các chương trình đào tạo tập huấn trên nền tảng số (livestream) tại các khu vực sản xuất, các vùng trồng đối với mặt hàng nông sản.

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia: Khẳng định vai trò tiên phong phát triển thị trường
Chương trình đào tạo tập huấn trên nền tảng số (livestream) tại các khu vực sản xuất, các vùng trồng đối với mặt hàng nông sản. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, theo kế hoạch, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu đối với các thị trường trọng điểm, đặc biệt tận dụng tối đa dự địa xuất khẩu thị trường, phát huy hiệu quả do các hiệp định thương mại tự do mang lại, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với như CPTPP, EVFTA, RCEP… Qua đó đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số thị trường, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên các thị trường mới, thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp chưa trực tiếp tiếp cận được trong đó ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin thị trường, cơ hội xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, sẽ tăng cường hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tập trung, quy mô lớn, mang tính liên kết vùng cho sản phẩm, ngành hàng có thế mạnh của vùng tại các thị trường mục tiêu, tăng cường sự phối kết hợp nguồn lực từ các cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…; kết hợp có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, du lịch… Hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực xúc tiến thương mại qua đó làm cơ sở xây dựng các chương trình hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp nâng cao năng lực xúc tiến thương mại đáp ứng yêu cầu, thích nghi với xu hướng mới của các thị trường nhập khẩu trên toàn cầu như thương mại xanh, tăng trưởng xanh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại.

Bảo Thoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

sania mirza fucking 3porn.info drogam nadanthathu enna افلام سكس رومانسيه aflamsexaraby.com سكس مصرى ممتع wapka.com erovoyeurism.info sexvideodownload las hermanas dec 28 full episode onlineteleserye.net ang probinsyano april 22 2021 indian milf xossip faphub.mobi kannadamasti net 2017 ang probinsyano oct 29 2021 akoypinoytv.net torta sa argao hinde sxe video gekso.info acters xnxx nikki co gma watchpinoyteleserye.com pinagtibay xxyxxxx stripvidz.info nxnn sex vidio co sexpoper.net reshma x vedios xnxx mallu aunty beemtube.mobi boobs squeezed افلام اغتصاب امهات top4tube.com سكسعنتيل 緊急射精案件 freejav.mobi 色気むんむんロケット爆乳女子19歳 パイパン生入れ受精ok1泊2日のケダモノバイト huwag kang mangamba nov 1 teleseryeheaven.com first yaya may 21 2021 sexy videos download telugu tubesplash.mobi rajasthan sexy video com